39+1

Zastavení na cestě ke stým narozeninám
Českobratrské církve evangelické.

Oslavy začnou za 3 měsíce, 19 dnů, a 11 hodin.

27
2.-8. 7. 2018

„A za koho mě pokládáte vy?“ Petr mu odpověděl: „Ty jsi Mesiáš.“

( Mk 8, 29 )

Ježíš – Kristus, Syn Boží, Syn člověka, Syn Davidův, náš Pán, Mistr, služebník všech… V Novém zákoně má Ježíš mnoho titulů a většina z nich má svůj původ ve Starém zákoně. Každý Ježíšův titul odkrývá kousek jeho osobnosti, jeho významu, jeho poslání. Ale nakonec to jsou jen tituly…

Jaký titul bychom mu dali dnes? Jak bychom my, křesťané 21. století, odpověděli na Ježíšovu otázku „A za koho mě pokládáte vy?“ Kým se pro nás v našem životě Ježíš stává? Někdy bratrem, jindy pramenem vody živé, cestou, útulkem, přítelem. Je to různé v různých životních situacích.

A jak to máte vy? Dnes? Co pro vás osobně Ježíš znamená?

Archiv
Mám zájem o zasílání upozornění na nová témata