39+1

Zastavení na cestě ke stým narozeninám
Českobratrské církve evangelické.

Oslavy začnou za 3 měsíce, 19 dnů, a 11 hodin.

26
25. 6.-1. 7. 2018

Cestou se učedníků ptal: „Za koho mě lidé pokládají?“

(Mk 8,27)

Ježíš se učedníků ptá, co se o něm povídá, co si o něm lidé myslí, za koho ho pokládají. A učedníci odpovídají – je to různé, někteří za Jana Křtitele, jiní za Eliáše a někteří za jednoho z proroků. Lidé si Ježíše spojovali s různými nadějemi a vizemi.

A jak je tomu dnes? Za koho dnes Ježíše lidé pokládají? Víme vůbec, co si dnes lidé o Ježíši myslí? A zajímá nás to? S kým lidé dnes spojují svou naději a k čemu se upínají? Jako křesťané jim můžeme naslouchat a zároveň svědčit o své víře, lásce a naději.

Archiv
Mám zájem o zasílání upozornění na nová témata