39+1

Zastavení na cestě ke stým narozeninám
Českobratrské církve evangelické.

Oslavy začnou za 3 měsíce, 19 dnů, a 11 hodin.

7
12.-18. 2. 2018

„Rozumíš tomu, co čteš?“

(Sk 8,30)

Biblické texty provázely a provázejí život mnoha křesťanů. Jsou rozho­dující pro jejich nasměrování, životní orien­ta­ci. Nacházíme v nich útěchu, znovu objevujeme vnitřní klid. Přes­to, četba Bible přináší úskalí. Hrozí, že si vybe­reme jen myšlen­ky, které se nám hodí, nebo máme tendenci se držet doslov­ného znění a uniká nám smysl. V obou těchto přípa­dech se míjíme cílem.

Jaké místo zaujímá v našich osob­ních živo­tech? Jakou ji přisu­zu­jeme roli? Ve snaze jít do hloubky textu, nezt­ra­tili jsme radost z její četby? Jak opět najít místo v našich každodenních starostech pro četbu Bible?

Archiv
Mám zájem o zasílání upozornění na nová témata