39+1

Zastavení na cestě ke stým narozeninám
Českobratrské církve evangelické.

Oslavy začnou za 8 měsíců, 13 dnů, a 1 hodinu.

0
do 31. 12. 2017

„Radujme se vždy společně.“

39 + 1 / (40) zasta­vení. Tento „týdeníč­ek“ nás bude provázet, inspi­ro­vat na cestě ke společ­nému setkání. 29. 9. 2018 společně oslavíme v Pardu­bicích sté výročí založení naší církve.

Všichni jsme zváni vstou­pit na tuto cestu. Rozjímat, disku­to­vat, sdílet se. S radostí a v důvěře.