39+1

Zastavení na cestě ke stým narozeninám
Českobratrské církve evangelické.

Oslavy začnou za 2 měsíce, 12 dnů, a 20 hodin.

29
16.-22. 7. 2018

„Požehnám těm, kdo žehnají tobě, prokleji ty, kdo ti zlořečí. V tobě 
dojdou požehnání veškeré čeledi země.“

(Gn 12,3) 

Proklínání a zlořečení už bylo v dějinách "požehnaně". Zažili ho Židé i křesťané. Někdy si ho i uštědřovali navzájem (i křesťané mezi sebou navzájem, tak nějak mezikonfesijně). Od Boha, pro sebe doufáme samozřejmě v to požehnání. Ale ono k němu neodmyslitelně patří, že máme "být požehnáním" pro ty druhé. 
Dá se o nás, a dá se o naší dnešní evangelické církvi říct, že jsme pro lidi kolem nás požehnáním?

Opravdu? A v čem vlastně? A co s tím? 
 

Archiv
Mám zájem o zasílání upozornění na nová témata