39+1

Zastavení na cestě ke stým narozeninám
Českobratrské církve evangelické.

Oslavy začnou za 3 měsíce, 19 dnů, a 11 hodin.

10
5.-11. 3. 2018

„Cožpak Bůh nevyvolil chudáky tohoto světa, aby byli bohatí ve víře a stali se dědici království,..."

( Jk 2, 5 )

A tak poslední budou první a první poslední. Jenže v našem světě se zdá, že  poslední zůstávají  posledními, někde na chvostu, na společenském dně. A první prvními, v  čelních pozicích, významných funkcích. Co znamená být prvním či posledním podle řádu našeho světa?  V prostředí, kde ledaskdo touží zaujmout přední místa.  A co podle Božího řádu? Kde milostivý Bůh dá stejně tomu, kdo pracoval na jeho vinici od rána, jako tomu, kdo se připojil až v pozdním odpoledni.

Má se křesťanství prezentovat jako rovnostářské náboženství? Není to varování před pocitem nadřazenosti  zbožných a ve víře dokonalých?

Archiv
Mám zájem o zasílání upozornění na nová témata