39+1

Zastavení na cestě ke stým narozeninám
Českobratrské církve evangelické.

Oslavy začnou za 2 měsíce, 12 dnů, a 20 hodin.

16
16.-22. 4. 2018

„Otče náš, jenž jsi v nebesích, buď posvěceno tvé jméno.“

( Mt 6, 9 )

Boha vyznáváme jako stvořitele nebe a země a Ježíš nás vyzývá, abychom se k němu modlili. Bůh jako nebeský Otec. Jako ten, který nabídne útočiště, za kterým přijdeme pro radu, neodmítne nás, poradí, uchová v tajnosti to, co mu svěříme.

Bůh v nebesích. Představa staříka sídlícího na obláčku dnes již stěží obstojí. Kde tedy? Někde jinde?  Nikde? Nejde o víc než o prostorové upořádání?

Bůh jinde a jiný než my!

Archiv
Mám zájem o zasílání upozornění na nová témata