39+1

Zastavení na cestě ke stým narozeninám
Českobratrské církve evangelické.

Oslavy začnou za 3 měsíce, 19 dnů, a 11 hodin.

30
23.-29. 7. 2018

„Nesuďte, abyste nebyli souzeni.“

(Mt 7,1)

Sloveso κρίνω (soudit) má podobně široký rozsah jako v češtině. Sahá od úsudku až po odsudek, resp. rozsudek, a může zahrnovat i předsudky. V tomto případě jde ze všeho nejvíce o to, že učedníci nemají odsuzovat a nemají mít předsudky.

Nevykroutíme se z toho úvahami o anarchii, která by zavládla, kdyby všichni soudci přestali soudit. Dokud nejsme v  království Božím, je třeba, aby tu byl někdo, kdo spravedlivě soudí a udržuje řád.

Ale současně je velmi třeba, aby tu byl i někdo, kdo nesoudí. Kdo ve jménu Božím neodsuzuje. A to je zase poslání církve. Není tu od toho, aby se pohoršovala nad zkažeností světa a bližních. Jsme tu od toho, abychom zvěstovali: ani Ježíš Tě neodsuzuje.

Archiv
Mám zájem o zasílání upozornění na nová témata