39+1

Zastavení na cestě ke stým narozeninám
Českobratrské církve evangelické.

Oslavy začnou za 3 měsíce, 19 dnů, a 11 hodin.

28
9.-15. 7. 2018

„I řekl Hospodin Abramovi:„Odejdi ze své země, ze svého 
rodiště a z domu svého otce do země, kterou ti ukážu.“

( Gn 12,1)

Apoštol Pavel, Jakub a reformátoři a kdo ještě mohou diskutovat, jestli to, jak se Abram vydal na cestu, byla spíš víra nebo spíš skutek. Ale ona to byla hlavně cesta do neznáma. S dětskou (nebo dětinskou?) důvěrou, že tam někde vpředu je Zaslíbená země, uposlechl a šel. Máme obavy z neznámého a ne vždy jsme tak silní a odhodlaní.
Nejenom naše životy se odehrávají v nejistém světě, i církev je na cestě do neznáma. Kráčejme s nadějí, že tam vpředu je (pořád ještě i pro nás) ta zaslíbená země.

Archiv
Mám zájem o zasílání upozornění na nová témata